Zaznacz stronę

Od 1 października 2017 roku  nastąpią zmiany w przepisach emerytalnych.

Wiek emerytalny będzie przedstawiał się następująco: dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Jest to emerytura w powszechnym wieku emerytalnym. Ubiegając się o nią nie musisz mieć określonego stażu ubezpieczeniowego – najważniejsze są środki na twoim koncie emerytalnym ZUS.

Jak można otrzymać emeryturę?

  • na swój własny wniosek lub z urzędu,
  • na okresową emeryturę kapitałową przyznaję ZUS na wniosek lub z urzędu.

Kto dokładnie może przejść na emeryturę?

  • osoby, które kończą 60 lub 65 lat po 30 września 2017 roku,
  • osoby, które do 30 września 2017 roku skończą 60 lub 65 lata, ale nie osiągną podwyższonego wieku emerytalnego,
  • osoby, które do 30 września 2017 roku osiągną podwyższony wiek emerytalny – jeśli do tego czasu nie mają przyznanej powszechnej emerytury.
Uwaga! Jeśli ukończysz 60 lub 65 lat przed 1 października 2017 roku, ale nie będziesz miał podwyższonego wieku emerytalnego to w takiej sytuacji emerytura będzie przyznana od miesiąca zgłoszenia wniosku o to świadczenie. Jednak nie wcześniej niż od 1 października 2017 roku.

Co z emeryturami częściowymi?

Od 1 października 2017 roku częściowa emerytura nie będzie przyznawana. Jeśli będzie przyzna emerytura częściowa przez 1 października 2017 roku – również po 30 września 2017 roku (w przypadku spełniania wszystkich wymaganych warunków przed tą datą), będziesz mógł ją pobierać do czasu, aż otrzymasz powszechną emeryturę.

Kiedy ZUS przyzna emeryturę?

Najważniejsza sprawa – musisz złożyć wniosek. Zakład może to zrobić nie wcześniej niż od miesiąca, w którym otrzyma twoje odejście z pracy. A Ty może złożyć wniosek najwcześniej 30 dni przed ukończeniem wieku emerytalnego.

Opłaca się pracować kiedy osiągniemy wiek emerytalny?

Wysokość emerytury zależy od:

  • opłacanych składek na ubezpieczenie emerytalne,
  • zwaloryzowanego kapitału początkowego,
  • średniego dalszego trwania życia,

Sprawa jest prosta – im dłużej pracujesz, tym wyższą dostaniesz emeryturę.

Emerytura minimalna

ZUS przyznaję emeryturę minimalną, gdy:

  • staż ubezpieczeniowy wyniesie co najmniej 20 lat (do 30 września 2017 roku wymagany jest co najmniej 22-letni staż) – sprawa dotyczy kobiet,
  • staż ubezpieczeniowy wyniesie co najmniej 25 lat, gdy jesteś mężczyzną.
Uwaga! Od 1 marca 2017 roku emerytura minimalna wynosi 1000 zł.

Twoje prawa

ZUS przed 1 października 2017 roku przyznał ci emeryturę i nie podwyższył jej do tej minimalnej kwoty. Wynikło to z tego, że nie udowodniony został okres podwyższonego stażu, a został zapisany tylko ten wymagany. Od 1 października 2017 roku ZUS zobowiązuje się do podwyższenia kwoty najniższej emerytury. Ponadto ZUS zapewnia, że nie trzeba przy tej sprawie składać żadnych wniosków oraz formularzy – zrobi to za nas.